Danh mục: Thiết bị chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

  • Giá: 2.455.000 ₫ - 2.700.500 ₫

Bình cứu hỏa xe kéo bột khô tổng hợp ABC 35kg dùng để chữa cháy các chất rắn, chất lỏng, chất khí và các chất khí hoá lỏng dễ cháy, chữa cháy kim loại bằng các loại bình bột đặc biệt.

Bình bột có thể sử dụng để chữa cháy điện hạ thế ( dưới 1000V) và thường được sử dụng trong những nơi cần độ an toàn cao như: phòng thí nghiệm, phòng hóa chất, cây xăng lớn, xưởng chiết gas,...