Danh mục: Thiết bị chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

  • Điều kiện: Đã sử dụng
Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 
Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 
Đã sử dụng

Bảo trì bình chữa cháy là công việc cần thiết phải thực hiện khi bình chữa cháy đã cũ, hết hạn hoặc hết bảo hành để đảm bảo an toàn và đúng quy định về PCCC.