Danh mục: Vòi chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Cuộn vòi chữa cháy (hay còn gọi là vòi rồng) dùng để dẫn nước từ van chữa cháy đến đám cháy. 

Đầu nối vòi chữa cháy là thiết bị nối đường ống nước PCCC và vòi chữa cháy. Dùng để nối các cuộn vòi với nhau hoặc nối van góc và cuộn vòi. 

Trên thị trường có nhiều loại đầu nối với nhiều chất liệu khác nhau như gang, thau, nhôm,...

Đầu nối vòi chữa cháy là thiết bị nối đường ống nước PCCC và vòi chữa cháy. Dùng để nối các cuộn vòi với nhau hoặc nối van góc và cuộn vòi. 

Trên thị trường có nhiều loại đầu nối với nhiều chất liệu khác nhau như gang, thau, nhôm,...