Danh mục: Đầu phun, lăng phun chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

Đầu phun Sprinkler TYCO có tác dụng trực tiếp xả nước vào đám cháy khi nhiệt độ đạt tới giới hạn quy định

Đầu phun sprinkler có tác dụng trực tiếp xả nước vào đám cháy khi nhiệt độ đạt tới giới hạn quy định.

Đầu phun sprinkler có tác dụng trực tiếp xả nước vào đám cháy khi nhiệt độ đạt tới giới hạn quy định.

Đầu phun sprinkler có tác dụng trực tiếp xả nước vào đám cháy khi nhiệt độ đạt tới giới hạn quy định.

Lăng phun chữa cháy có công dụng giúp hỗ trợ cho nước từ vòi chữa cháy được dồn lực nước mạnh hơn về một đường phun, ráp gắn liền với khớp nối của vòi chữa cháy dẫn nước từ nơi cấp nước để phun vào đám cháy.

Lăng phun chữa cháy có công dụng giúp hỗ trợ cho nước từ vòi chữa cháy được dồn lực nước mạnh hơn về một đường phun, ráp gắn liền với khớp nối của vòi chữa cháy dẫn nước từ nơi cấp nước để phun vào đám cháy.