Danh mục: Hộp đựng thiết bị PCCC

Các bộ lọc có hiệu lực

Hộp chữa cháy hay còn gọi là tủ cứu hỏa, tủ đựng thiết bị PCCC được sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hộp chữa cháy dùng để chứa, bảo quản các thiết bị chữa cháy như: Cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy, chăn chiên cứu hỏa, bình chữa cháy,...

Hộp chữa cháy sơn tĩnh điện có chân, có mái được trang bị để đặt ở ngoài trời. Hộp dùng để chứa, bảo quản các thiết bị chữa cháy như: Cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy, chăn chiên cứu hỏa, bình chữa cháy,...

Hộp chữa cháy tĩnh điện có giá hay còn gọi là tủ cứu hỏa, tủ đựng thiết bị PCCC được sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hộp chữa cháy dùng để chứa, bảo quản các thiết bị chữa cháy như: Cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy, chăn chiên cứu hỏa, bình chữa cháy,..

Hộp chữa cháy hay còn gọi là tủ cứu hỏa, tủ đựng thiết bị PCCC được sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hộp chữa cháy dùng để chứa, bảo quản các thiết bị chữa cháy như: Cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy, chăn chiên cứu hỏa, bình chữa cháy,...

Tủ PCCC 600x500x180 phù hợp đựng 3 bình bột chữa cháy 4kg, bình khí CO2-MT3, hộp chữa cháy vách tường (gồm van góc, cuộn vòi chữa cháy, lăng phun).