Danh mục: Quần áo chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

Bộ quần áo chữa cháy theo thông tư 48 quy định, có tem Kiểm định của Cục PCCC, giúp người dân đảm bảo an toàn khi gặp sự cố hỏa hoạn xảy ra.