Danh mục: Bảo dưỡng bình chữa cháy

Các bộ lọc có hiệu lực

Đã sử dụng

Bảo trì bình chữa cháy là công việc cần thiết phải thực hiện khi bình chữa cháy đã cũ, hết hạn hoặc hết bảo hành để đảm bảo an toàn và đúng quy định về PCCC.

Nạp bình chữa cháy bột ABC

Nạp bình chữa cháy bột BC

Nạp bình chữa cháy khí CO2

Thay đồng hồ bình chữa cháy

Thay dây loa bình chữa cháy