Danh mục: Ủng bảo hộ lao động

Các bộ lọc có hiệu lực

Ủng bảo hộ lao động

- Sản xuất tại: Việt Nam

- Giày phòng sạch chống tĩnh điện được sử dụng rộng rãi trong các môi trường công nghiệp điện tử, bán dẫn, linh kiện, LCD/LCM/LED sản xuất thể bán dẫn, máy móc thiết bị vi điện tử, dược phẩm, thực phẩm,...

- Sản xuất tại: Việt Nam