Danh mục: Báo cháy Hochiki

Các bộ lọc có hiệu lực

Trung tâm báo cháy 2/4/8 kênh Hochiki HCV-2/4/8

- Xuất xứ: Anh

- Hãng sản xuất: Hochiki

Trung tâm báo cháy Hochiki RPP-ECW

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng kết hợp cố định địa chỉ Hochiki AT-EA

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-4

- Xuất xứ: Mỹ

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

- Xuất xứ: Mỹ

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Hãng sản xuất: Hochiki

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

- Xuất xứ: Anh

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

- Xuất xứ: Anh

- Hãng sản xuất: Hochiki

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

- Xuất xứ: Anh

- Hãng sản xuất: Hochiki

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

- Xuất xứ: Mỹ

- Hãng sản xuất: Hochiki

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

- Xuất xứ: Mỹ

- Hãng sản xuất: Hochiki