Danh mục: Báo cháy YunYang

Các bộ lọc có hiệu lực

Trung tâm báo cháy 24 kênh - Bao gồm Acquy YF3-0024L

Trung tâm báo cháy 04 kênh - Bao gồm Acquy YF3-0004L (Yun Yang)

Trung tâm báo cháy 12 kênh - Bao gồm Acquy YF3-0012L (Yun Yang)

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF1-0005L

Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.

Chế độ chờ pin bảo vệ.

Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng.

Kiểm tra điện áp bất thường.

Thiết kế mô đun.

Lắp đặt với ABS chống cháy

Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh YUNYANG YF1-0010L

Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.

Chế độ chờ pin bảo vệ.

Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng.

Kiểm tra điện áp bất thường.

Thiết kế mô đun.

Lắp đặt với ABS chống cháy

Đầu báo khói Yun Yang (YSD-02) 

 

Đầu báo nhiệt gia tăng YRD-01 (Yun Yang)

Đèn chiếu sáng sự cố YLE-01E (Yun Yang)

Nút nhấn khẩn báo cháy có tác dụng là khi phát hiện có sự cố cháy xảy ra, nhấn vào nút trong suốt vị trí ở giữa của nút nhấn khẩn, khi đó thông tin sẽ được báo tới tủ trung tâm, không thông qua báo trễ mà lập tức phát động báo cháy. 

Chuông báo cháy được điều khiển bởi các thiết bị cảm biến hoặc con người và âm thanh báo giống như khi xảy ra cháy, có thể kêu 40h đồng hồ liên tục mà không giảm hiệu suất và cấu trúc thiết kế.

Đèn báo cháy là thiết bị có tác dụng thông báo cho mọi người vị trí có nút nhấn báo cháy khẩn cấp

Đầu báo nhiệt đa năng có thể cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh, cho phép cảm ứng nhiệt độ gia tăng hay nhiệt độ cố định.