Danh mục: Bảng EXIT thoát hiểm 1 mặt

Các bộ lọc có hiệu lực

Đèn EXIT thoát hiểm 1 mặt là các dòng đèn có tác dụng hướng dẫn cấp thiết lối chạy thoát hiểm ra khỏi khu vực có sự cố nguy hiểm (như: động đất, cháy nổ, chiến tranh…) trong bất kỳ trạng thái thời gian nào.