Danh mục: Bình chữa cháy mini ô tô

Các bộ lọc có hiệu lực

Bình chữa cháy mini ô tô Flamebeater bột ABC - TR72902 dùng để đặt trong cốp sau xe để ngăn ngừa nguy cơ sự cố cháy nổ trong xe ôtô du lịch, có tác dụng chữa cháy một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bình chữa cháy dạng bột mini Fire Stop có thể dập tắt được các đám cháy chất rắn, lỏng, khí cháy, đám cháy điện và thiết bị điện mới phát sinh. Bột chữa cháy không độc, không dẫn điện, có hiệu quả cao; thao tác sử dụng bình đơn giản, dễ kiểm tra, dùng để chữa cháy những đám cháy nhỏ, mới phát sinh.