Danh mục: Biển báo PCCC

Các bộ lọc có hiệu lực

Biển báo bình chữa cháy dạ quang được làm bằng dạ quang, không cần dùng điện vẫn có thể phát sáng. Đặc biệt trong trường hợp khi có sự cố xảy ra, phải cúp điện là điều đầu tiên chúng ta cần làm, trong điều kiện không có ánh sáng thì nhờ biển báo dạ quang, chúng ta sẽ biết được vị trí đặt các dụng cụ thiết bị chữa cháy để có thể chữa cháy và bảo vệ an toàn của mình.