Đã sử dụng

Bảo trì bình chữa cháy

Bảo trì bình chữa cháy là công việc cần thiết phải thực hiện khi bình chữa cháy đã cũ, hết hạn hoặc hết bảo hành để đảm bảo an toàn và đúng quy định về PCCC.

Quy trình bảo trì bình chữa cháy:

Kiểm tra và nhận bình từ khách hàng -> đem về nhà máy -> kiểm tra và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ -> kiểm tra phụ kiện hỏng bên trong -> thay thế và nạp mới -> kiểm tra áp xuất và độ rò rỉ -> kiểm tra chất lượng -> bảo hành và bàn giao lại khách hàng.

Content global
BTC
Đã sử dụng