Bình chữa cháy bột BC MFZ35

Bình chữa cháy bột BC MFZ35 dùng để chữa các đám cháy nhỏ mới phát sinh, chữa các đám cháy chất lỏng xăng dầu, khí ga, điện có điện thế nhỏ hơn

Bình chữa cháy bột BC MFZ35 

- Tên sản phẩm: BC MFZ35

- Sức chứa (kg) 35±1.20

- Nhiệt độ hoạt động: ≤10

- Phân loại (B) ≤5

- Áp suất vận hành (MPa) 10

- Thử nghiệm qua nước (MPa) 10~55

Content global
BC-MFZ35