Nạp bình chữa cháy bột ABC

Nạp bình chữa cháy bột ABC

Nạp bình chữa cháy bột ABC

Quy trình bảo trì bình chữa cháy:   

1. Kiểm tra và nhận bình từ khách hàng

2. Đem về nhà máy

3. Kiểm tra và loại bỏ toàn bộ chất chữa cháy cũ

4. Kiểm tra phụ kiện hỏng bên trong

5. Thay thế và nạp mới

6. Kiểm tra áp xuất và độ rò rỉ

7. Kiểm tra chất lượng

8. Bảo hành và bàn giao lại khách hàng.

Content global
NBCC-ABC